Come on, girls – get technical

Unge kvinder er i dag stadig stærkt underrepræsenterede på områderne håndværk, teknik og naturvidenskab. 

Forum für berufliche Bildung und Qualifizierung – FBQ GmbH (Forum for Erhvervsuddannelse og Kvalifikation),  et selskab indenfor Kreishandwerkerschaft OH/Plön, startede dette grænseoverskridende projekt i september 2008 i fællesskab med den danske partner CELF-skolen Nykøbing-Falster. November 2009 blev projekttilbuddene udvidet og omfatter nu også Lübeck, hvor de genneføres i samarbejde med Kreishandwerkerschaft Lübeck. 

Med projektet er det vores mål at opnå en større tilgang af piger og unge kvinder indenfor uddannelserne på områderne håndværk, teknik og naturvidenskab, ligeledes vil vi arbejde på, at virksomhederne med tiden bliver mere villige til at beskæftige piger og unge kvinder under deres håndværksmæssige, tekniske eller naturvidenskabelige uddannelse og efterfølgende også ansætter flere kvindelige medarbejdere, hvilket vil være af betydning for det regionale erhvervslivs behov for ny og kvalificeret arbejdskraft. 

Projektet finansieres indenfor rammerne af EU-programmet INTERREG IVA med midler fra den Europæiske Union og cofinansieres gennem Agentur für Arbeit Lübeck (arbejdsformidling).

Det er gratis for alle elever at deltage i projektet.

Med de mangfoldige tilbud indenfor projektet giver vi piger og unge kvinder nye impulser omkring deres erhvervsvalg og fremtidsperspektiver.

Vil det være interessant for dig at deltage i vores projekt?

Ja, hvis:

  • du snart skal træffe dit erhvervsvalg
  • du er interesseret i en håndværksmæssig, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse hhv. studier
  • matematik, fysik og kemi ikke er „No-Go“ for dig

 

så tilbyder vi dig

  • rådgivning og coaching indenfor rammerne af erhvervsvejledningen
  • en potentialeanalyse„taste for girls“, hvor du vil finde frem til dine stærke sider og evner 
  • hjælp i forbindelse med dine personlige ansøgninger
  • et interessant indblik i forskellige „mandsdominierede erhverv“
  • informative kontakter til virksomheder, oplysninger om dine muligheder på erhvervsskoler, erhvervsrettede læreanstalter og universiteter
  • netværkskontakter til kvinder, som har besluttet sig for en uddannelse/et job i "mandeverdenen"  
  • mulighed for at deltage i forskellige værkstedsdage og praktik på forskellige erhversområder (hvoraf nogle finder sted i Tyskland)